Huấn luyện chó nghiệp vụ

Đang xem:58|

Lượt xem:3,629,446|

anh4Ảnh 1anh 3A9A11a12Ảnh 2Ảnh 3anh10anh 1Ảnh 4Ảnh 5a13Ảnh 6anh5anh7Ảnh 7Ảnh 8Ảnh 9ah8anh6Ảnh 10anh2
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ HIỆN NAY CỦA TRUNG TÂM PDS

1/ CHÓ NGHIỆP VỤ TUẦN TRA.

2/ CHÓ VỆ SỸ.

3/ CHÓ NGHIỆP VỤ CANH GÁC, BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ KINH TẾ.

4/ CHÓ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ RỪNG

5/ CHÓ TÌM KIẾM VÀ CỨU HỘ.

6/ CHÓ PHÁT HIỆN BOM, MÌN (CHỐNG KHỦNG BỐ).

7/ CHÓ TÌM TỔ MỐI BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU.

8/ CHÓ SĂN BẮT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG.

9/ CHÓ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN.
Copyright © 2010 huanluyenchopds.com Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Scroll