DV kiểm tra gen (DNA)

Đang xem:64|

Lượt xem:4,561,831|

anh4A11Ảnh 2anh moi 3anh moi 1Ảnh 4anh moi2anh5Ảnh 7Ảnh 8anh moi4anh2
DỊCH VỤ KIỂM TRA GEN (DNA) CỦA CHÓ

         Thực trạng đàn chó giống ở Việt Nam hiện nay rất phức tạp và chất lượng ngày càng kém mặc dù nhiều người nuôi chó đã có cố gắng đầu tư nhập 1 số chó giống tốt ở nước ngoài về. Do nhiều nguyên nhân, có 1 tỷ lệ rất lớn chó không có lý lịch hoăc lý lịch không chính xác (do quản lý kém; do tiền bạc chi phối; do coi trọng số lượng hơn chất lượng; do thói quen không trung thực; do việc "nhảy lót" nên kết quả không biết chó con là con của con đực nào; các Hiệp hội, Câu lạc bộ những người nuôi chó chưa có vai trò đáng kể vv...) và nhất là thời gian qua chúng ta không có phương tiện và công nghệ cần thiết để trợ giúp cho việc xác định chính xác lý lịch của chó con.  Với những lý do trên đây và để đáp ứng nhu cầu ngay càng cao của xã hội về chất lượng đàn chó nghiệp vụ và chó cảnh ở Việt Nam, Dịch vụ kiểm tra gen chó (DNA) ra đời có ý nghĩa:

1- Xác định được độ thuần chủng của từng giống chó, nòi chó.

2- Xác định chính xác bố mẹ của con chó, từ đó xây dựng lý lịch, hệ phả của chó.

3- Tránh được những sai lầm trong công tác nhân giống 
(trên cơ sở hệ phả, lý lịch chính xác sẽ tránh được vấn đề cận huyết, những dòng giống có khuyết tật về gen...)

4- Tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hình thành đàn chó giống các loại chất lượng tốt ở Việt Nam. Giúp cho các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ nuôi chó xây dựng chiến lược phát triển đàn chó của mình.

5- Các chủ trại chó giống sẽ bắt buộc hình thành ý thức và hành vi nghiêm túc trong công tác nhân giống sinh sản, từ đó tạo nên uy tín cùng lợi ích cho chính họ, và chúng ta sẽ có đàn chó minh bạch, rõ ràng về lý lịch.

6- Là cơ sở cho người nuôi chó mở rộng giao lưu sinh sản chó 1 cách khoa học và có kế hoạch.

7-  Xác định được những con chó giống tốt, những cặp giống chó bố mẹ hợp nhau...

8- Phục vụ cho việc phòng và chữa bệnh cho chó: Phát hiện những bệnh chó có nguyên nhân từ gen; tiến hành chữa bệnh bằng liệu pháp gen vv... 

9- Có thể ứng dụng công nghệ xác định gen phục vụ 1 số lĩnh vực chăn nuôi con vật khác.
Copyright © 2010 huanluyenchopds.com Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Scroll