Huấn luyện chó nghiệp vụ

Đang xem:29|

Lượt xem:5,300,966|

anh4A11Ảnh 2anh moi 3anh moi 1Ảnh 4anh moi2anh5Ảnh 7Ảnh 8anh moi4anh2
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY CỦA TRUNG TÂM PDS

1/ CHÓ NGHIỆP VỤ TUẦN TRA.

2/ CHÓ VỆ SỸ.

3/ CHÓ NGHIỆP VỤ CANH GÁC, BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ KINH TẾ.

4/ CHÓ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ RỪNG

5/ CHÓ TÌM KIẾM VÀ CỨU HỘ.

6/ CHÓ PHÁT HIỆN BOM, MÌN (CHỐNG KHỦNG BỐ).

7/ CHÓ TÌM TỔ MỐI BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU.

8/ CHÓ SĂN BẮT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG.

9/ CHÓ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN.

10/ CHÓ BẢO VỆ GIA ĐÌNH.
Copyright © 2010 huanluyenchopds.com Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Scroll