Các phương pháp huấn luyện chó nghiệp vụ

Đang xem:47|

Lượt xem:5,301,037|

anh4A11Ảnh 2anh moi 3anh moi 1Ảnh 4anh moi2anh5Ảnh 7Ảnh 8anh moi4anh2
 Đang cập nhật...

CÁC PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGHIỆP

1/ Phương pháp huấn luyện chó là gì?

"Các phương pháp huấn luyện là các biện pháp, thủ thuật tác động lên chó, mà nhờ đó HLV có thể hình thành ở chó đang được huấn luyện các kỹ năng cần thiết"

2/ Các căn cứ sử dụng các phương pháp huấn luyện chó.

Huấn luyện chó là dạy chó những hành vi và thói quen có ích, đồng thời cũng xóa bỏ những hành vi và thói quen có hại. Chính vì vậy, sử dụng các phương pháp huấn luyện chó hiệu quả phải trên cơ sở những căn cứ khoa học dưới đây:

- Giống chó
- Loại thần kinh của chó.
- Tuổi chó.
- Tính biệt.
- Khoa mục huấn luyện.
- Các hành vi và thói quen của chó cần sửa đổi.

3/ Các phương pháp huấn luyện chó nghiệp vụ chuyên nghiệp và ý nghĩa:

1- Phương pháp Cưỡng bức     
(hình thành kỹ năng) .
2- Phương pháp Khuyến khích
(củng cố kỹ năng).
3- Phương pháp Tương phản   
(hình thành và củng cố kỹ năng).
4- Phương pháp Dẫn dụ            
(hình thành kỹ năng).
5- Phương pháp Bắt chước      
(hình thành kỹ năng).
6- Phương pháp Trò chơi          
(hình thành kỹ năng).
7- Phương pháp Kết hợp          
(hình thành, hoàn thiện và củng cố kỹ năng).

4- Một số Ứng dụng các phương pháp huấn luyện chó trong thực tế:
Copyright © 2010 huanluyenchopds.com Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Scroll