Đào tạo huấn luyện viên chó nghiệp vụ

Đang xem:17|

Lượt xem:5,300,946|

anh4A11Ảnh 2anh moi 3anh moi 1Ảnh 4anh moi2anh5Ảnh 7Ảnh 8anh moi4anh2

Hiện nay Trung tâm Nghiên cứu và Huấn Luyện chó nghiệp vụ có mở các khóa đào tạo Huấn luyện viên chó nghiệp vụ cơ bản với các loại hình 4 tháng và 6 tháng, có cấp chứng chỉ. Huấn luyện viên tốt nghiệp chắc chắn huấn luyện được từ 4 đến 6 giống chó khác nhau. 
Copyright © 2010 huanluyenchopds.com Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Scroll